Paweł Woźniak

Paweł Woźniak

Jestem absolwentem II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego na kierunku Fizjoterapia.
W swojej pracy stawiam na globalne spojrzenie i precyzyjne podejście  do problemów. Skupiam się na pracy od ogółu do szczegółu i
konsekwentnym dążeniu do celu, jakim jest zdrowie pacjenta.  Moją pasją jest crossfit oraz narciarstwo alpejskie.